Jaarstukken 2019

Algemeen

Voorstel

De raad van de gemeente Meierijstad,

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 mei 2020

Gelet op artikel 197 van de Gemeentewet.

Besluit gemeenteraad:

 1. Het jaarverslag en de jaarrekening 2019 vast te stellen met een positief jaarrekeningresultaat 2019 van € 726.000.
 2. Het jaarrekeningresultaat 2019 als volgt te bestemmen:
 1. Overheveling van eenmalige budgetten € 581.000
 2. Ontvangen middelen klimaatbeleid (decembercirculaire 2019 € 280.000
 3. Budget onderwijshuisvesting € 156.000
 4. Aanvullende subsidie De Blauwe Kei € 86.000
 5. Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid € 75.000
 6. Lokale Omroep Meierijstad € 30.000
 7. Personele kosten invoeren omgevingswet € 973.000
 8. Budget invoeren van de omgevingswet € 166.000
 9. Snoeien bomen € 85.000
 10. Laaggeletterdheid € 28.000
 11. Onttrekking uit de algemene risicoreserve € 1.734.000
 1. De grondexploitaties vast te stellen die opgenomen zijn in de rapportage individuele complexen jaarrekening 2019 nl. 8311 Veghel – ’t Ven, 8313 Veghel – Veghels Buiten, 8315 Veghel – Rembrandtboulevard, 8317 Veghel – ‘t Anker, 8318 Veghel – Vijfmaster, 8319 Veghel – Franciscusschool, 8320 Veghel – Stadshobbywerkplaats, 8321 Veghel – LTS, 8335 Eerde – D’Eerdse erven, 8340 Zijtaart – Edith Stein, 8341 Zijtaart – Zuid, 8345 Mariaheide – Steenoven II, 8346 Mariaheide – Mariahof, 8350 Erp – Bolst, 8355 Boerdonk – Korstenhof, 8360 Keldonk – Keldonkse Morgen, 8370 St. Oedenrode – Sluitappel-Noord/Dijksteegje, 8375 Boskant – Elzenpad, 8376 Boskant – Kremselen, 3270 Veghel – D’n Dubbelen, 8271 Veghel – Doornhoek, 8272 Veghel – De Kempkens, 3280 Erp – Molenakker II, 3285 Schijndel – Duin III Zuid 1e fase, 3286 Schijndel – Duin Noord. De ontwikkeling van 8365 Schijndel – Hulzebraak 3e fase is volledig afgerond waardoor deze grondexploitatie zoals verwerkt in de rapportage na verliesneming kan worden afgesloten.
 2. Akkoord te gaan met de overboeking naar 2020 van de restantkredieten tot een bedrag van € 51,7 miljoen en eenmalige budgetten tot een bedrag van € 6,9 miljoen, waarvan € 6,3 miljoen gedekt is uit reserves en € 0,6 miljoen met beslispunt 2a.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 2 juli 2020

De raad voornoemd,

De griffier,

A.F.J. Franken

De voorzitter,

ir. C.H.C. van Rooij

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/05/2020 12:27:08 met de export van 06/05/2020 12:25:02