Jaarstukken 2019

Programma's

0 Bestuur en ondersteuning

Wat willen we bereiken?

Meierijstad is een bestuurskrachtige gemeente. Wij stimuleren burgerparticipatie. Als ambassadeur en lobbyist behartigen we de belangen van de gemeente en zijn we een actieve partner in samenwerkingsrelaties. De bestuurders en de ambtelijke organisatie van Meierijstad zijn herkenbaar, betrokken en staan dicht bij de inwoner.

Beleidsindicatoren

In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren weer voor programma 0. In tegenstelling tot de indicatoren bij de overige programma's zijn deze indicatoren gegevens uit de eigen begroting. Een vergelijking met referentiegemeenten is daardoor niet te maken.

Indicator

Begroting 2019

Jaarrekening 2019

Jaar

Meierijstad

Jaar 

Meierijstad

Formatie, Fte per 1.000 inwoners

2019

6,8

2019

6,9

Bezetting, Fte per 1.000 inwoner

2019

6,6

2019

6,5

Apparaatskosten (x € 1.000)

2019

571,0

2019

557,9

Externe inhuur. Kosten als % van totale loonsom

2019

2,3

2019

9,5

Totale kosten externe inhuur (x € 1.000)

2019

858,0

2019

3.552,7

Overhead, % van totale lasten

2019

9,0%

2019

9,0%


Externe  inhuur
In de begroting wordt de formatie van het totaal personeelsbestand opgenomen. Niet de gehele formatie is werkelijk bezet gedurende het jaar, waardoor er binnen de organisatie vacatureruimte aanwezig is. Gedurende het jaar wordt een deel van deze vacatureruimte niet ingevuld, maar gebruikt als dekking om externe medewerkers in te huren. Zodoende is er begroot inhuur een lager bedrag dan dat er in werkelijkheid is betaald.

Lasten

x €1.000
Begroot € 35.012
Gerealiseerd € 50.347
Afwijking € -15.335
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/05/2020 12:27:08 met de export van 06/05/2020 12:25:02