Jaarstukken 2019

Programmalijnen

Leefbaarheid

Leefbaarheid

Ambitie

Wij willen een gemeente zijn waar het plezierig wonen, leven en werken is. Een gemeente die uitgaat van de kracht van de samenleving en oog heeft voor de menselijke maat (vangnet). We bezien leefbaarheid dan ook vanuit de volgende dimensies: sociale leefbaarheid, fysieke leefbaarheid, economische leefbaarheid en veiligheid.

In Meierijstad willen we wijken, dorpen en buurten waarin inwoners samen invulling geven aan fijn wonen. Zo komen we tot vitale kernen in Meierijstad waar inwoners kunnen wonen, werken en (samen)leven in een prettige en veilige omgeving. Samen versterken we deze beweging: door te verbinden, te ontmoeten, duurzame voorzieningen tot stand te brengen en samen op te trekken.

Activiteiten

In de 1e helft van 2019 zijn de voorbereidingen gestart voor het leefbaarheidsonderzoek en het ontwikkelen van een leefbaarheidsmonitor. Hierbij zijn verschillende stakeholders betrokken. In de tweede helft van 2019 heeft het enquêteonderzoek plaatsgevonden.

In 2019 is door inwoners circa 60 maal gebruik gemaakt van het leefbaarheidsbudget voor een activiteit die de leefbaarheid in dorpen en kernen stimuleert.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/05/2020 12:27:08 met de export van 06/05/2020 12:25:02