Jaarstukken 2019

Programmalijnen

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Ambitie

We willen de verantwoordelijkheid nemen en samen de ambitie waarmaken om een gezonde, veilige en schone samenleving en leefomgeving te creëren in een circulaire economie. Hier en elders, nu en later.  De ambities op het gebied van duurzaamheid volgen uit de doelstellingen die zijn neergelegd in het Mijlpalendocument, maar ook uit de doelstellingen van het Rijk, de provincie, de omgevingswet en de publieke opinie. Het proces om energieneutraal te zijn in 2050 is landelijk en lokaal in een stroomversnelling gebracht en onomkeerbaar.

Activiteiten

Op basis van de duurzaamheidsvisie Meierijstad van november 2018 is het uitvoeringsprogramma van start gegaan. Daarvan heeft u al verschillende onderdelen voorbij zien komen. Bijvoorbeeld de mooie resultaten die we behalen met afvalscheiding en de visie op zon en wind in Meierijstad. Ook in deze jaarrekening ziet u onderdelen van het uitvoeringsprogramma terugkomen omdat die in de begroting met name werden genoemd. In de voortgangsrapportage 2019 die u eerder dit jaar hebt ontvangen is de voortgang op alle 40 projecten toegelicht. De meerwaarde van dit voortgangsrapport is de bundeling van alle activiteiten én de koppeling aan de lange termijn-ambities. Uiteindelijk dragen alle projecten bij aan één of meerdere van onze 12 ambities.
Het afgelopen jaar merkten we duidelijk dat de samenleving enorm in beweging is op gebied van duurzaamheid. Vele initiatieven en samenwerkingsverbanden ontstonden spontaan en vaak eerder dan gepland. We hebben onze voelsprieten in 2019 gebruikt en de start van 13 projecten naar voren gehaald.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/05/2020 12:27:08 met de export van 06/05/2020 12:25:02