Jaarstukken 2019

Programma's

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Wat willen we bereiken?

Optimale bereikbaarheid en verkeersveiligheid, waarbij de kwaliteit van de openbare ruimte de leefbaarheid vergroot.

Beleidsindicatoren

De verplichte beleidsindicatoren vanuit de BBV zijn voor dit programma vervallen.

Lasten

x €1.000
Begroot € 14.961
Gerealiseerd € 14.825
Afwijking € 136
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/05/2020 12:27:08 met de export van 06/05/2020 12:25:02