Jaarstukken 2019

Programmalijnen

Innovatie

Innovatie

Ambitie

In Meierijstad kennen we geen standaard. We pakken opgaven  en  uitdagingen aan door ze steeds op een andere manier te bekijken. Innovatie is nooit af. Als organisatie blijven we leren, experimenteren en ontwikkelen. Er is altijd een “B” om naar toe te werken.
We creëren een denk- en werkwijze waarbij integraal samen werken aan oplossingen centraal staat en het maken van fouten mag, als we ervan leren. Iedereen heeft een innovatieve kant en het is onze ambitie om de vernieuwingskracht naar boven te halen.

Activiteiten

In 2019 is de Leergang Innovatief opdrachtgeverschap gestart. Aan deze leergang namen college, directie, griffier en programmadragers deel. In 2020 wordt de leergang afgesloten. Iedere deelnemer aan de leergang heeft samen met een Ynnovator gewerkt aan een persoonlijke opdracht. Daarmee hebben de Ynnovators van Meierijstad verschillende innovatieve sessies begeleid. Deze opdrachten dragen bij aan de vernieuwingskracht van medewerkers.

Om meer bekendheid te geven aan het burgerinnovatiefonds is bureau ConsultingKids om advies gevraagd in 2019. Zij hebben halverwege 2019 diverse sessies met kinderen in basisschoolklassen (groep 7 en 8) gehouden. Uit deze sessies zijn diverse ideeën gekomen om meer bekendheid te geven aan het Burgerinnovatiefonds, waaronder het veranderen van de naam. Het fonds noemen we nu Nieuwe Ideeën Fonds, waarbij de gedachte nog steeds is dat inwoners initiatieven ontplooien die gericht zijn op sociale/technische innovatie en/of participatie. In 2020 werken we samen met Consultingkids ideeën van de kinderen verder uit in concrete activiteiten.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/05/2020 12:27:08 met de export van 06/05/2020 12:25:02