Jaarstukken 2019

Programmalijnen

Organisatie ontwikkeling

Organisatie ontwikkeling

Ambitie

Voor de organisatie is de volgende ambitie geformuleerd.

Wij verbinden visie, doelen en kernwaarden in alles wat we doen. Ons DNA, dit zijn wij, zo doen we dat in Meierijstad. Dit werken we langs de volgende lijnen uit.

Wij zijn de samenleving
In alles wat wij doen staan de burgers, bedrijven en instellingen van Meierijstad centraal. Wij kennen geen binnen of buiten en wij werken mét in plaats van vóór de samenleving. Wij handelen vanuit de visie 2025.

Wij zijn aandeelhouder
Wij zijn ervan overtuigd dat je het beste tot je recht komt wanneer je verbonden bent met de waarden van de organisatie. Dat is wanneer je zelf waarde toevoegt als professional, als eigenaar, als ondernemer en als regisseur. Wij zijn even divers als het brede scala aan bedrijven en inwoners. Wij geloven dan ook in gelijkwaardigheid in plaats van gelijkheid en werken daarom vanuit de talenten van de mensen. Wij dagen je uit.

Wij zijn de beste
…in elkaar versterken;
…in het benutten van talenten;
…in een mix van professionals, specialisten en generalisten;
…in samenwerken, leren en experimenten;
…in samen creatieve en innovatieve oplossingen ontwikkelen.

Activiteiten

In 2019 hebben we vanuit de programmalijn Organisatieontwikkeling met verschillende inspanningen gewerkt aan het doel om te komen tot de "Meierijstadse manier van werken" passend binnen de organisatiefilosofie.
De kernwaarden klantgericht en vertrouwen hebben hierbij centraal gestaan in 2019. Dit is onder andere gedaan door de volgende activiteiten / projecten;

  • aanbieden van trainingen Klare taal brieven en trainingen adviesvoorstellen voor medewerkers die regelmatig brieven en/of adviesvoorstellen maken. Ongeveer 70 medewerkers hebben deelgenomen aan deze trainingen in 2019.
  • aanbieden training Elkaar aanspreken op gemaakte afspraken. Ongeveer 150 medewerkers hebben deelgenomen aan de training in 2019.
  • Organisatiedag in mei 2019 met het thema "Wat draag jij bij?" voor alle medewerkers
  • De week van klantgerichtheid (dienstverlening)
  • Gestart met fase 2 van het project Evaluatie werkomgeving waarbij onderzoek is gedaan naar onder andere quick wins ter verbetering van de werkomgeving
  • Start van het project Doorontwikkeling Samenscholing in de drieluik mobiliteit, ontwikkeling en opleiding ten behoeve van de lerende organisatie Meierijstad.
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/05/2020 12:27:08 met de export van 06/05/2020 12:25:02