Jaarstukken 2019

Programmalijnen

Veranderopgave sociaal domein

Veranderopgave sociaal domein

Ambitie

Meedoen en erbij horen
Onze droom is een samenleving die open staat voor iedereen en waar niemand buiten de boot valt. (inclusieve samenleving). Inwoners van Meierijstad doen zo lang mogelijk zelfstandig mee in de samenleving en bepalen zelf hoe ze hun leven inrichten. Daar horen de rechten en plichten bij die we in onze dagelijkse omgang met elkaar normaal vinden.  

Ondersteuning die bij je past
De vraag van onze inwoners is leidend op het moment dat het meedoen en erbij horen niet (meer) lukt. Wij bieden dan passende ondersteuning die bij voorkeur lokaal is georganiseerd.

Duurzame relatie met partners, lokaal waar dat kan
We hebben een duurzame relatie met de vrijwilligers en gecontracteerde (of gesubsidieerde) partijen die de uitvoerende kracht zijn in wijken en dorpen. We ondersteunen lokale initiatieven die aansluiten bij de behoeften van inwoners.

Activiteiten

In het voorjaar 2019 is het beleidskader Sociaal Domein door de gemeenteraad vastgesteld. Hiermee is verdere invulling gegeven aan de transformatie in het Sociaal Domein. De focus is hierna gericht op inclusie.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/05/2020 12:27:08 met de export van 06/05/2020 12:25:02