Jaarstukken 2019

Programmalijnen

Participatie

Participatie

Ambitie

Een samenleving en organisatie die op elkaar is ingespeeld en de kaders kent. Participatie is gemeengoed en uit  zich in diverse vormen die een meerwaarde opleveren.

“We investeren in de kracht van de samenleving en hebben oog voor de menselijke maat”. Deze quote uit de besturingsfilosofie van Meierijstad is van toepassing bij de ambitie voor het programma Participatie. De samenleving zijn de verenigingen, communities, bedrijven, instellingen en individuele burgers. Vanuit gelijkwaardigheid wordt samengewerkt door de samenleving en de overheid.

Activiteiten

Het traject "Participeren en leren" kent drie onderdelen te weten cultuur maken, versterken van wat er is en samen leren. Vanuit het "samen leren" hebben er in 2019 bijeenkomsten plaatsgevonden met raadsleden, collegeleden, ambtenaren en stakeholders voor het onderzoek "Verstandig verder met participatie" door onderzoekers van Berenschot en Erasmus Universiteit Rotterdam. In het najaar van 2019 is het onderzoeksrapport opgeleverd. De adviezen en geleerde lessen uit het rapport krijgen in 2020 verder vorm.
Met de raadsleden zijn voor de pilot "startgesprekken" 2 fysieke en 1 schriftelijk startgesprek gehouden. Dit ging over de onderwerpen mobiliteitsvisie, hondenuitlaatbeleid en natuur- en landschapsvisie. In 2020 wordt met de fractievoorzitters een evaluatie gehouden over de gevoerde startgesprekken.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/05/2020 12:27:08 met de export van 06/05/2020 12:25:02