Jaarstukken 2019

Programmalijnen

Gezondheid

Gezondheid

Ambitie

De programmalijn gezondheid heeft als ambitie dat de inwoners van Meierijstad in een gezonde leefomgeving kunnen leven. We willen de achterstanden in gezondheid verkleinen. We willen meer gewicht toekennen aan het belang van gezondheid. Daarbij willen we vooral ook de samenwerking met andere terreinen (sociaal domein, ruimte e.d.) opzoeken. Deze samenwerking is noodzakelijk om tot echte verbeteringen te komen.

Activiteiten

Het uitvoeringsplan 2019 van de Nota Positief Gezondheidsbeleid is voor een groot deel uitgevoerd. Projecten zijn opgezet en geslaagde projecten uit 2018 hebben in 2019 een vervolg gekregen. Hierbij is prioriteit gegeven aan bepaalde focusonderwerpen: eenzaamheid, gezond gewicht, gezonde voeding en bewegen, alcohol, roken, fysieke omgeving.

De bredere kijk vanuit positieve gezondheid heeft verder zijn weg gevonden binnen verschillende beleidsterreinen. Hiermee is en wordt het in steeds meer gemeentelijke beleidstrajecten als vast onderdeel opgenomen.

In 2019 is De 'Week van de Vitaliteit' georganiseerd, waarbij gezonde voeding, ontmoeting en persoonlijke uitdagingen op beweging, centraal stonden. Deze week heeft naast persoonlijke bewustwording van vitaliteit en gezondheid, ook bijgedragen aan bewustwording van gezondheid binnen de verschillende vakdisciplines.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/05/2020 12:27:08 met de export van 06/05/2020 12:25:02